KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

HAKMAK® İş Makinaları İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi uyarınca WEB sitemiz vasıtasıyla topladığımız kişisel bilgilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta ve özen göstermekteyiz. Bu bilinçle sitemizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak toplanmasına , işlenmesine, paylaşılmasına/aktarılmasına, güvenli muhafaza edilmesine ve güvenli silinmesi/imha edilmesine önem göstermekteyiz.Bu kapsamda;

  • Veri sorumlusunun kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • İlgili kişisel veri sahibi olarak haklarınız

konusunda gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Web sitemizde yer alan “İletişim ” başlığı altında yer alan formu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınızı, soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı, iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması amacıyla işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’da yer alan temel ilkeler ile KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun olarak; Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajlarınızı ve taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, işe alım amacıyla değerlendirmek, için, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerle/şirketlerle, gerekirse hizmet verdiğimiz/vermeyi taahhüt ettiğimiz müşterilerimizle paylaşabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirleri (maskeleme vs.)almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Şirketimize ait info@hakmak.com.tr adresinde yer alan“İletişim Formu” nu doldurmanız halinde doğrudan tarafınızdan elde etmektedir.  Bu suretle elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, iş başvurunuzu değerlendirmek, yeni müşterileri ya da tedarikçilerin bize ulaşabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirme metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlığı altında belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11 maddesi uyarınca veri sahibi olarak her zaman kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat gereği ilgili haklarınız kapsamında taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak;
 ·Şirketimizin, 1245. Sokak (Eski 45. Sokak) No: 25 Ostim - Ankara / TÜRKİYEadresine şahsen, posta yoluyla veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

 
Sertifikalarımız
 
Hakmak® Dünya Literatürü'nde
 
KOMATEK 2011 - 12 nci ULUSLARARASI İŞ VE İNŞAAT MAKİNA, TEKNOLOJİ VE ALETLERİ İHTİSAS FUARI'NDAYIZ!
  

20 - 24 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen; Türkiye'nin en prestijli iş makinaları fuarı  olan KOMATEK 2011'de yine ürünlerimizi sergiledik. Bu yıl toplamda 12.si gerçekleştirilmiş olan KOMATEK 2011  Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nda ürün hattımıza yeni eklenmiş olan KALAP'ı da değerli iş makinası camiasına paylaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşadık.

25-04-2011 devamı için tıklayınız...